4 âm thanh nếu trong nhà không có thì khó thịnh vượng

Nhà nào không có 4 âm thanh này thì khó thịnh vượng, con cháu 3 đời không thể giàu sang quyền quý

Thao Nguyen

Ngôi nhà của chúng ta có thể phát triển thịnh vượng hay không thì hoàn toàn phụ thuộc cả vào ...