Các cụ nói rằng: 'Cửa trước không đốt đèn

Các cụ nói rằng: ‘Cửa trước không đốt đèn, sân sau không sáng sủa’, vì sao thế?

Thao Nguyen

Có những câu nói của người xưa tuy rằng đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa rất sâu sắc. ...