cha mẹ cứ tưởng được nhờ hóa ra côi cút

2 kiểu hiếu thảo giả tạo của con cái, cha mẹ cứ tưởng được nhờ hóa ra côi cút

Thao Nguyen

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính” – đó là câu nói từ bao đời nay. Sinh con và nuôi ...