chỉ có kẻ dốt mới mang đi kể khắp chốn

Người càng thông minh thì càng giấu kín 3 điều này, chỉ có kẻ dốt mới mang đi kể khắp chốn

Thao Nguyen

Kế hoạch cuộc đời Thực tế thì không phải ai cũng muốn bạn thành công, hạnh phúc. Điều đó càng ...