họ đi đâu có quý nhân theo đến đó

Trên đời có 3 kiểu người xuất chúng nhất, họ đi đâu có quý nhân theo đến đó

Thao Nguyen

Đời người biết giữ vững 3 điều này, họ được coi là 3 kiểu người thông minh nhất. Đầu tiên ...