Người càng “lười” 5 việc này thì càng giảm nguy cơ “đánh thức” tế bào ung thư

Người càng “lười” 5 việc này thì càng giảм nguy cơ “đáɴʜ thức” tế bào uɴg ᴛhư

Thao Nguyen

‏Ung thư là tập hợp các bệnh lý đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của các tế bào ...