người thân thiết nhất không phải cha mẹ

Đến cuối đời mới hiểu, người thân thiết nhất không phải cha mẹ, vợ con mà là ‘Người’ này

Thao Nguyen

Bạn có biết trên đời này đâu là thứ quan trọng nhất? Bạn có biết trên đời này bạn cần ...