nhất là câu đầu tiên

Về già, cha mẹ đức hạnh không nói 3 điều này với các con, nhất là câu đầu tiên

Thao Nguyen

Tâm lý của con cái thường phản ánh lời nói hàng ngày của cha mẹ, và vai trò của họ ...