Ông bà dặn con cháu: Còn sống trên đời

Ông bà dặn con cháu: Còn sống trên đời, có 2 bữa ăn này nhất định không được ăn, đó là 2 bữa nào?

Thao Nguyen

Thứ nhất là bàn ăn đã được dọn sẵn ra thì tuyệt đối không ngồi xuống ăn Trong cuộc sống ...