Về già

Về già, cha mẹ đức hạnh không nói 3 điều này với các con, nhất là câu đầu tiên

Thao Nguyen

Tâm lý của con cái thường phản ánh lời nói hàng ngày của cha mẹ, và vai trò của họ ...

Về già, có 3 điều cha mẹ ngại chẳng muốn nói ra, con cái tinh tế cần thấu hiểu

Thao Nguyen

Dù có bệnh cũng không muốn nói, sợ trở thành gánh nặng cho con  Bởi vì cuộc sống đầy thách ...

Về già, nằm trên giường bệnh mới hiểu: Chỉ có 3 người này là thương ta thật lòng

Thao Nguyen

Cha mẹ với nhân cách tốt Có một câu tục ngữ cho rằng, trên cả thế gian, chỉ có cha ...

Về già, nhất định không được phạm 5 điều cấm kỵ này: Sướng hay khổ phụ thuộc cả vào đây

Thao Nguyen

1. Già rồi, đừng sống cùng cô đơn Dù là tuổi già hay tuổi trẻ ta đừng bao giờ để ...