một đời phú quý

Vì sao các cụ lại nói: ”Phụ nữ cúi đầu, đàn ông ưỡn ngực, một đời phú quý, nửa đời an nhàn?”

Thao Nguyen

Thế nào là phụ nữ cúi đầu? Thời xưa thì người phụ nữ lúc nào mang lại cảm giác dè ...