Vì sao phụ nữ thông minh và xinh đẹp lại càng khó thoát “kiếp độc thân”: Lý do nằm ở những điều hiếm ai nghĩ đến

Vì sao phụ nữ thông minh và xinh đẹp lại càng khó thoát “kiếp độc thân”: Lý do nằm ở những điều hiếm ai nghĩ đến

Thao Nguyen

* Dưới đây là câu chuyện chia sẻ dưới góc nhìn của bà Trea Tijmens – Giám đốc điều hành ...